نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین


نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

ایرنا – تهران – نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) روز جمعه در محل وزارت کشور برگزار شد. *5 * 619 آبان 1396


13:2


عکس:
عبدالله حیدری


کد خبر:
3544010

1
عکسhttp://www.irna.ir/fa/PhotoNews/3544010/